DISCLAIMER

Stichting Theaterkerk Wadway verklaart deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten te hebben samengesteld. Evenwel kan de stichting op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De stichting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.