Toneel

vrijdag

25

september

Helmert Woudenberg

VAN HUIS UIT

In 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Dat feit wil Helmert Woudenberg gedenken door in een nieuwe solo het verhaal van twee jongens te vertellen, die opgroeien in andere tijden en verschillende omgevingen. De een op het Duitse platteland, nog voor de Eerste Wereldoorlog, in een boerengezin met veel huiselijk geweld onder een sterke vader en een zwakke moeder. Als een lang verzwegen familiegeheim aan het licht komt, roept dat een diepgeworteld antisemitisme in hem wakker. De ander groeit op in Amsterdam, in de Tweede Wereldoorlog, in een Joods gezin met veertien kinderen en een sterke moeder en een zwakke vader. Als enige van het gezin wordt hij niet door de Duitsers opgepakt en beleeft hachelijke avonturen in zijn pogingen deportatie te ontlopen.

Twee onthutsende verhalen tegenover elkaar. Verhalen waarin we zien hoe de maatschappelijke omstandigheden, maar toch vooral het contact met onze ouders, bepalend zijn voor hoe we als volwassenen in het leven komen te staan. En dat dan ook nog eens in het licht van een naderende of zich voltrekkende wereldoorlog.

Twee op ware feiten gebaseerde verhalen van gewone mensen, die de verschrikkingen van die oorlog de huidige generatie dichter op de huid brengen dan een roman of een historisch werk dat ooit zou kunnen.

Als geen ander is Helmert Woudenberg in staat deze verhalen tot een boeiende voorstelling te smeden. Een geweldige voorstelling in het jaar waarin we vijfenzeventig jaar bevrijding vieren.

www.toneelgroepjanvos.nl/helmertwoudenberg

Bij voldoende belangstelling is een tweede voorstelling mogelijk.

Helaas uitverkocht!!!