De vrijwilligers voor het seizoen van 2022 – 2023

Theaterkerk Wadway wordt volledig gerund door vrijwilligers.
Naast de leden van het bestuur zijn vele medewerkers actief. Zij verzorgen ondermeer beheer van het gebouw, programmering, publiciteit, theatertechniek, technische ondersteuning bij opbouw en uitvoering van producties, onderhoud van het gebouw, restauratieve voorzieningen en het beheer van deze website. Zonder al deze vrijwilligers zou Theaterkerk Wadway niet bestaan.

Bestuur

Josephine Hertog: ** Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting  Wadway Restauratiefonds / Voorzitter

Bianca Floris: ** Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds / Penningmeester

Jan Makkinga: ** Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds/ Secretaris

Koos Blauw: ** Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting  Wadway Restauratiefonds

Hans Stam: ** Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds

Programmering
Josephine Hertog
Koos Blauw

Onderhoud
René Stam: coördinator onderhoud
Aggie Beemster
Michel Loos

Techniek
Gerard Engel: coördinator Techniek
Willem de Jong
Nico Kamp
Richard de Boer
Richard Loos
Melchert Tjeertes
Klaas Korver: technisch onderhoud

Horeca
Truus Broers: coördinator Horeca
Emmy Beerepoot
Miranda Schipper
Margot Groot
Anja Jongejan
Corina Koelemeijer
Rianne Broers
Wilma Smal
Nel  Wenker
Petra Schuit

Publiciteit
Gerard Venverloo
Frans Bimmerman
Hans Heijst
Josephine Hertog
Aggie Beemster

PR/Relatiebeheer
Hans Stam
Aggie Beemster

Reserveringen
Jan Makkinga

Nieuwsbrief
Joshephine Hertog

Verhuur
Gerard Pepping