DISCLAIMER

Stichting Theaterkerk Wadway verklaart deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten te hebben samengesteld. Evenwel kan de stichting op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De stichting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

COLOFON

Redactie: Josephine Hertog en Koos Blauw.

Ontwerp: Marije Mooij

Druk: Sprint Print – Zwaag

Fotografie & Illustraties

Gijs Kast, Bas Losekoot, Esther Lutgendorff, William Rutten, Anne van Zantwijk, Christien Klopman, Eline Burmanje, Martijn Beekman, Super Formosa Photography en Simon Boer, Carla van de Puttelaar, Jessica Heetebrij, Olga Simonenko Fotografie, Celine Wessels, Roderick van Nispen, Roman Jans, Rosa Quist, Joep van Aert, Mariet Dingemans, Imke Panhuijzen, Kim Roufs, Ben van Duin, Rob Ouwerkerk, Corbino, Martijn Swart, Bert Andrée, Joshua Bakarbessy, Isabelle Wenzel, Jeffrey Tomberg, Geerke Vermeulen, IAMKAT, Sander Verhoeven en Julia van Duijn.

 Organisatie

Naast de Stichting Wadway die haar doelstelling waarmaakt door het bieden van professioneel theater, kennen we de Stichting Wadway Restauratiefonds, die zich bezig houdt met het onderhoud en de instandhouding van de Theaterkerk als Rijksmonument. Om alle taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt er gewerkt met een bestuur, een aantal werkgroepen en adviseurs. De organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Bestuur

Josephine Hertog: voorzitter, Klaas Gootjes: secretaris, Bianca Floris: penningmeester, Hans Stam: lid, Koos Blauw, lid.

Programmering

Koos Blauw, Josephine Hertog en Pauline Vlaar.

Onderhoud

René Stam, Gerard Rohof, Marjan Schrama, Michel Loos en Wim Wassenaar.

Techniek

Richard de Boer, Gerard Engel, Willem de Jong, Nico Kamp, Klaas Korver (technisch onderhoud), Richard Loos, Melchert Tjeertes, Wim van Dorth, Hein Vlaar en Henk Appel.

Horeca

Emmy Beerepoot, Rian Broers , Truus Broers, Margot Groot, Anja Jongejan, Corina Koelemeijer, Miranda Schipper, Petra Schuit, Wilma Derks, Nellie Wenker, Mia Jonker, Rochelle Rood, Marjan Appel, Irma Hoedjes en Ilona Langedijk.

PR / Relatiebeheer

Hans Stam

Publiciteit

Frans Bimmerman, Josephine Hertog, Marije Mooij en Bianca Floris.

Verhuur

Gerard Pepping en Willem de Jong.