Organisatie

Theaterkerk Wadway bestaat uit een tweetal stichtingen welke volledig gerund worden door vrijwilligers:

STICHTING WADWAY     |      STICHTING WADWAY RESTAURATIEFONDS

Josephine Hertog: **Voorzitter, Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds
Bianca Floris: ** Penningmeester, Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds
Jan Makkinga: ** Secretaris, Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds
Hans Stam: ** Bestuurslid, Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds
Koos Blauw**Bestuurslid en Programmeur

De activiteiten van de Stichting Wadway richten zich in hoofdzaak op de exploitatie van de kerk als cultureel centrum.Het accent bij de programmering ligt op cabaret. Van de meer dan veertig voorstellingen die per jaar in Theaterkerk Wadway worden geprogrammeerd bestaat de helft uit kleinkunst.Theaterkerk Wadway staat echter ook bekend om zijn vele toneelvoorstellingen, daarnaast wordt er sinds enkele jaren ook elk seizoen een aantal muziekvoorstellingen geprogrammeerd.

De Stichting Wadway Restauratiefonds richt zich op de instandhouding van het gebouw.
Theaterkerk Wadway is een rijksmonument. Het monumentale karakter van de kerk en de investeringen die zijn gedaan verplichten de Stichting om telkens nieuwe wegen te zoeken die in het onderhoud van het gebouw voorzien.
Ondanks de grote inzet van vele vrijwilligers drukt het dagelijks onderhoud zwaar op de exploitatie. Kleine reparaties en onderhoud worden door de vrijwilligers uitgevoerd, maar groot onderhoud en restauratie vereist de inzet van vakmensen. De activiteiten van beide stichtingen worden gefinancierd uit de exploitatie (recettes en restauratieve voorzieningen), subsidies van gemeentelijke overheden, sponsors en Vrienden. Daarnaast wordt incidenteel een beroep gedaan op verschillende fondsen.

Daarom zijn giften altijd welkom.
Deze kunnen worden overgemaakt op rekening nummer NL06 RABO 03716 20 333 of  NL92 ABNA 04753 03 075 t.n.v. Stichting Wadway