Organisatie

STICHTING WADWAY     |      STICHTING WADWAY RESTAURATIEFONDS

De vrijwilligers voor het seizoen van 2024 – 2025

Theaterkerk Wadway wordt volledig gerund door vrijwilligers.
Naast de leden van het bestuur zijn vele medewerkers actief. Zij verzorgen ondermeer beheer van het gebouw, programmering, publiciteit, theatertechniek, technische ondersteuning bij opbouw en uitvoering van producties, onderhoud van het gebouw, restauratieve voorzieningen en het beheer van deze website. Zonder al deze vrijwilligers zou Theaterkerk Wadway niet bestaan.

Bestuur
Josephine Hertog: voorzitter, Klaas Gootjes:
secretaris, Bianca Floris: penningmeester,
Hans Stam: lid, Koos Blauw, lid.

Programmering
Koos Blauw, Josephine Hertog en
Pauline Vlaar.

Onderhoud
René Stam, Gerard Rohof, Michel Loos,
Hans Stam en Wim Wassenaar.
Techniek
Richard de Boer, Gerard Engel, Willem de
Jong, Nico Kamp, Klaas Korver (technisch
onderhoud), Melchert Tjeertes, Wim van
Dorth, Hein Vlaar en Henk Appel.

Horeca
Emmy Beerepoot, Rian Broers , Truus
Broers, Margo Groot, Anja Jongejan,
Corina Koelemeijer, Petra Schuit, Wilma
Derks, Mia Jonker, Rochelle Rood, Marjan
Appel, Irma Hoedjes en Ilona Langedijk.

Media en Relatiebeheer
Frans Bimmerman, Josephine Hertog,
Marije Mooij, Bianca Floris en Hans Stam.

Verhuur
Gerard Pepping en Willem de Jong.
Dorpshuis
Sam Broers, Senna Rood, Jolanda Laan,
John Groen en Piet Nijhuis.

De activiteiten van de Stichting Wadway richten zich in hoofdzaak op de exploitatie van de kerk als cultureel centrum. Het accent bij de programmering ligt op cabaret. Van de meer dan veertig voorstellingen die per jaar in Theaterkerk Wadway worden geprogrammeerd bestaat de helft uit kleinkunst. Theaterkerk Wadway staat echter ook bekend om zijn vele toneelvoorstellingen, daarnaast wordt er sinds enkele jaren ook elk seizoen een aantal muziekvoorstellingen geprogrammeerd.

De Stichting Wadway Restauratiefonds richt zich op de instandhouding van het gebouw.
Theaterkerk Wadway is een rijksmonument. Het monumentale karakter van de kerk en de investeringen die zijn gedaan verplichten de Stichting om telkens nieuwe wegen te zoeken die in het onderhoud van het gebouw voorzien.
Ondanks de grote inzet van vele vrijwilligers drukt het dagelijks onderhoud zwaar op de exploitatie. Kleine reparaties en onderhoud worden door de vrijwilligers uitgevoerd, maar groot onderhoud en restauratie vereist de inzet van vakmensen. De activiteiten van beide stichtingen worden gefinancierd uit de exploitatie (recettes en restauratieve voorzieningen), subsidies van gemeentelijke overheden, sponsors en Vrienden. Daarnaast wordt incidenteel een beroep gedaan op verschillende fondsen.

Daarom zijn giften altijd welkom.
Deze kunnen worden overgemaakt op rekening nummer NL06 RABO 03716 20 333 of  NL92 ABNA 04753 03 075 t.n.v. Stichting Wadway