Begin jaren zestig werd op de zolder van het huis van de Hoornse keel- neus en oorarts Harry van Scherpenberg toneel gespeeld.
Het Zoldertheater brachtkwaliteitsdrama, dat zo veel publiek trok, dat de zolder snel te klein werd.
Tijdens een fietstocht door de polder viel het oog van Harry van Scherpenberg op een leegstaand kerkje in Wadway.
De schapen van een plaatselijke boer gebruikten de verwaarloosde kerk als stal.
Dit zou toch een prachtige plek zijn voor het Zoldertheater ?
Begin jaren zestig werd de Stichting Wadwayopgericht met twee doelstellingen: herstel en behoud van de -oorspronkelijk katholieke- “Magdalena” Kerk uit 1547, de ruimte openstellen voor publiek dat op de hoogte wil blijven van de jongste ontwikkelingen in de theaterkunst.
Regelmatig hoorden de ambitieuze initiatiefnemers dat de doelstellingen te hoog gegrepen waren. Maar het lukte. Al in 1966 kon de nieuwbakken stichting
voor het symbolische bedrag van één gulden de kerk in eigendom verwerven.
De stompe toren kwam in handen van de gemeente Wognum.
Inmiddels valt Wadway onder de gemeente Opmeer en is de gemeente Opmeer eigenaar van de toren. Met steun van Rijk, Provincie Noord-Holland en de gemeente Wognum werd het kerkje  gerestaureerd en omgetoverd tot Theaterkerk Wadway.

In september 1969 verrichtte de Commissaris van de Koningin de officiële opening, maar al eerder gaf het Zoldertheater er voorstellingen.
En tot op de dag van vandaag is het Zoldertheater een vaste bespeler van Theaterkerk Wadway.Het eerste lustrum van Theaterkerk Wadway werd gevierd in aanwezigheid van (toen nog) Prinses Beatrix en Prins Claus.
Het theater heeft landelijke bekendheid bij publiek, impresariaten en artiesten. Ooit zetten ook Youp van ‘t Hek, Freek de Jonge, Bram Vermeulen, Herman van Veen en Jos Brink hier hun eerste schreden op het podium. Marijke Boon, Job Schuring, Jack Spijkerman en vele anderen volgden al snel hun voorbeeld.
In april 1999 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland de Prijs voor Culturele Arbeid toegekend aan Theaterkerk Wadway.
Op 4 november 1999 werd de prijs tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kerk uitgereikt door de Commissaris van de Koningin, de heer Jos van Kemenade.
In de bij de prijs behorende oorkonde werd de toekenning van de prijs als volgt omschreven:

“Met deze toekenning wordt grote waardering tot uitdrukking
gebracht voor de decennia lange exploitatie van het kerkje in Wadway uit 1547 als theater en cultureel centrum.
In de intieme sfeer van het kerkje worden de jongste ontwikkelingen in de theaterkunst getoond, waarbij de aandacht sterk uitgaat naar beginnende artiesten. Wadway brengt cabaret, toneel, mime, muziek, familie- en kindervoorstellingen.”.