DISCLAIMER

Stichting Theaterkerk Wadway verklaart deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten te hebben samengesteld. Evenwel kan de stichting op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De stichting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

COLOFON

Redactie: Josephine Hertog en Koos Blauw.

Ontwerp: Marije Mooij

Druk: Sprint Print – Zwaag

Fotografie & Illustraties

Anne van Zantwijk, Mark Engelen, Rob Ouwerkerk, Arend Edel, Hilde Jobben, Martijn Beekman, Henry Faber, Jan Willem Bullee, Mark David, Marsha Damen, Rik Versteeg, Eva Broekema, Tim Knol, Mark Engelen, JJ Fotografie, Jessica Zeylmaker, Jaap Kroon, Tonytrampoline, Lenka Hoogh, Lillian Jeziorski, Jano van Gool, Cok van Vuuren, Bowie Verschuuren, Randy Fokke en Edwin Huizing.

 Organisatie

Naast de Stichting Wadway die haar doelstelling waarmaakt door het bieden van professioneel theater, kennen we de Stichting Wadway Restauratiefonds, die zich bezig houdt met het onderhoud en de instandhouding van de Theaterkerk als Rijksmonument. Naast het theater biedt Stichting Wadway onderdak aan activiteiten van het dorp waarbij de foyer dienst doet als dorphuis. Om alle taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt er gewerkt met een bestuur, een aantal werkgroepen en adviseurs. De organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Bestuur

Josephine Hertog: voorzitter, Klaas Gootjes: secretaris, Bianca Floris: penningmeester, Hans Stam: lid, Koos Blauw, lid.

Programmering

Koos Blauw, Josephine Hertog en Pauline Vlaar.

Onderhoud

René Stam, Gerard Rohof, Marjan Schrama, Michel Loos en Wim Wassenaar.

Techniek

Richard de Boer, Gerard Engel, Willem de Jong, Nico Kamp, Klaas Korver (technisch onderhoud),  Melchert Tjeertes, Wim van Dorth, Hein Vlaar en Henk Appel.

Horeca

Emmy Beerepoot, Rian Broers , Truus Broers, Margot Groot, Anja Jongejan, Corina Koelemeijer,  Petra Schuit, Wilma Derks, Mia Jonker, Rochelle Rood, Marjan Appel, Irma Hoedjes en Ilona Langedijk.

PR / Relatiebeheer

Hans Stam

Publiciteit

Frans Bimmerman, Josephine Hertog, Marije Mooij en Bianca Floris.

Verhuur

Gerard Pepping en Willem de Jong.

Dorpshuis

Sam Broers, Senna Rood, Jolanda Laan, John Groen en Piet Nijhuis.