Organisatie

Theaterkerk Wadway bestaat uit een tweetal stichtingen welke volledig gerund worden door vrijwilligers:

STICHTING WADWAY     |      STICHTING WADWAY RESTAURATIEFONDS

Josephine Hertog: **Voorzitter, Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds
Bianca Floris: ** Penningmeester, Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds
Klaas Gootjes: ** Secretaris, Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds
Hans Stam: ** Bestuurslid, Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds
Koos Blauw: ** Bestuurslid en Programmeur

De activiteiten van de Stichting Wadway richten zich in hoofdzaak op de exploitatie van de kerk als cultureel centrum. Het accent bij de programmering ligt op cabaret. Van de meer dan veertig voorstellingen die per jaar in Theaterkerk Wadway worden geprogrammeerd bestaat de helft uit kleinkunst. Theaterkerk Wadway staat echter ook bekend om zijn vele toneelvoorstellingen, daarnaast wordt er sinds enkele jaren ook elk seizoen een aantal muziekvoorstellingen geprogrammeerd.

De Stichting Wadway Restauratiefonds richt zich op de instandhouding van het gebouw.
Theaterkerk Wadway is een rijksmonument. Het monumentale karakter van de kerk en de investeringen die zijn gedaan verplichten de Stichting om telkens nieuwe wegen te zoeken die in het onderhoud van het gebouw voorzien.
Ondanks de grote inzet van vele vrijwilligers drukt het dagelijks onderhoud zwaar op de exploitatie. Kleine reparaties en onderhoud worden door de vrijwilligers uitgevoerd, maar groot onderhoud en restauratie vereist de inzet van vakmensen. De activiteiten van beide stichtingen worden gefinancierd uit de exploitatie (recettes en restauratieve voorzieningen), subsidies van gemeentelijke overheden, sponsors en Vrienden. Daarnaast wordt incidenteel een beroep gedaan op verschillende fondsen.

Daarom zijn giften altijd welkom.
Deze kunnen worden overgemaakt op rekening nummer NL06 RABO 03716 20 333 of  NL92 ABNA 04753 03 075 t.n.v. Stichting Wadway

De vrijwilligers voor het seizoen van 2023 – 2024

Theaterkerk Wadway wordt volledig gerund door vrijwilligers.
Naast de leden van het bestuur zijn vele medewerkers actief. Zij verzorgen ondermeer beheer van het gebouw, programmering, publiciteit, theatertechniek, technische ondersteuning bij opbouw en uitvoering van producties, onderhoud van het gebouw, restauratieve voorzieningen en het beheer van deze website. Zonder al deze vrijwilligers zou Theaterkerk Wadway niet bestaan.

Bestuur
Josephine Hertog: ** Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting  Wadway Restauratiefonds / Voorzitter

Bianca Floris: ** Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds / Penningmeester

Klaas Gootjes: ** Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds/ Secretaris

Koos Blauw: ** Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting  Wadway Restauratiefonds

Hans Stam: ** Bestuurslid Stichting Wadway en Stichting Wadway Restauratiefonds

Programmering
Josephine Hertog
Koos Blauw
Pauline Vlaar

Onderhoud
René Stam: coördinator onderhoud
Gerard Rohof
Marjan Schrama
Michel Loos
Wim Wassenaar

Techniek
Gerard Engel
Willem de Jong
Nico Kamp
Richard de Boer
Richard Loos
Melchert Tjeertes
Klaas Korver: technisch onderhoud
Wim van Dorth
Hein Vlaar
Henk Appel

Horeca
Truus Broers
Emmy Beerepoot
Miranda Schipper
Margot Groot
Anja Jongejan
Corina Koelemeijer
Rian Broers
Wilma Smal
Nellie  Wenker
Petra Schuit
Wilma Derks
Mia Jonker
Rochelle Rood
Marian Appel
Irma Hoedjes
Ilona Langedijk

Publiciteit
Marije Mooij
Frans Bimmerman
Bianca Floris
Josephine Hertog

PR/Relatiebeheer
Hans Stam

Reserveringen
Josephine Hertog

Nieuwsbrief
Josephine Hertog

Verhuur
Gerard Pepping
Willem de Jong